Bestyrelsen i FDF Solbjerg har til opgave at bakke lederne op i arbejdet med børn og unge, sikre at kredsen arbejder ud fra FDFs værdier og målsætninger og er med til at sikre indtægter til kredsen gennem diverse arrangementer som kalendersalg, udlejning og fondsansøgninger.

Tina Stoltenborg - Formand

tlf. 61 33 69 89

stoltenborgtina@gmail.com

Tina er forældrerepræsentant. Udover at være formand, så står hun for kontakten til dem, der gør rent på Lunden og er med til at lave Solbjerg kalenderen, som vi sælger i FDF Solbjerg.

Anders Fornitz - Næstformand

tlf. 40 26 04 56

fornitz@gmail.com

Anders er forældrerepræsentant. Anders står for at have styr på de grønne områder vi har omkring Lunden og han har desuden kontakten med kommunen.

Jens E. Frederiksen - Kasserer

Jens er vores kasserer i kredsen og styrer penge med fast hånd. Han står desuden for medlemsoplysninger i samarbejde med kredsledelsen.

Udover bestyrelsesarbejdet så er Jens leder for seniorvæbnerne i kredsen.

Karina Kalstrup Kirkegaard

Karina er forældrerepræsentant. Karina er en af de bærende kræfter når Solbjerg kalenderen skal laves, og hun gør det i stor stil.

Mette Andersen

Mette er forældrerepræsentant.

Andreas Mogensen

Andreas er bestyrelsen lederrepræsentant og er et af bindeledene mellem bestyrelsen og lederne i kredsen.

Udover at sidde i bestyrelsen er Andreas leder for seniorvæbnerne i kredsen.

Nadia Aron Piilgaard

Nadia er bestyrelsen seniorrepræsentant og er et bindeled mellem bestyrelsen og de unge, nemlig seniorerne, i kredsen.

Udover at være seniorer og med i bestyrelsen, så er Nadia hjælpeleder ved piltene.

Carina Frich Riber - kredsledelse

kredsledelsen@fdfsolbjerg.dk

Carina er nyopstartet i kredsledelsen sammen med Marie. Udover at være kredsleder, er Carina kursusansvarlig.

Marie Bay Mortensen

kredsledelsen@fdfsolbjerg.dk

Marie er nyopstartet i kredsledelsen sammen med Carina. Udover at være kredsleder, er Marie børneattestansvarlig.

Pernille Bak Østergaard - Mentor kredsleder

tlf. 60 15 02 77

pernillebak@fdf.dk

Pernille er mentor for de to nyopstatede kredsleder, hvor hun sidder med PR & Sociale medier

Maria Rytter - Mentor kredsleder

tlf. 25 61 46 23

ryttermaria@hotmail.com

Maria er mentor for de to nyopstatede kredsleder, hvor hun sidder med kontakt til foreninger og SolbjergNU