Bestyrelsen i FDF Solbjerg har til opgave at bakke lederne op i arbejdet med børn og unge, sikre at kredsen arbejder ud fra FDFs værdier og målsætninger og er med til at sikre indtægter til kredsen gennem diverse arrangementer som kalendersalg, udlejning og fondsansøgninger.

Anders Bo Fornitz - Formand

tlf. 40 26 04 56

fornitz@gmail.com

Anders er forældrerepræsentant. Udover at være formand står Anders for at have styr på de grønne områder vi har omkring Lunden og han har desuden kontakten med kommunen.

Mette Kanstrup - Næstformand

Mail: mette.kanstrup@gmail.com

Mette er forældrerepræsentant, og har tidligere været med som tante på vores sommerlejr og kredsweekender. Mette har nu meldt sig som næstformand i bestyrelsen, og er bla. ansvarlig for kontakten omkring vores sheltere nede ved søen.

Jens E. Frederiksen - Kasserer

Jens er vores kasserer i kredsen og styrer penge med fast hånd. Han står desuden for medlemsoplysninger i samarbejde med kredsledelsen.

Udover bestyrelsesarbejdet så er Jens leder for seniorvæbnerne i kredsen.

Karina Kalstrup Kirkegaard

Karina er forældrerepræsentant. Karina er en af de bærende kræfter når Solbjerg kalenderen skal laves, og hun gør det i stor stil.

Mads Overgaard Brock

Mads er forældrerepræsentant i bestyrelsen.

Andreas Mogensen

Andreas er bestyrelsen lederrepræsentant og er et af bindeledene mellem bestyrelsen og lederne i kredsen.

Udover at sidde i bestyrelsen er Andreas leder for seniorvæbnerne i kredsen.

Freja Kanstrup

Freja er bestyrelsen seniorrepræsentant og er et bindeled mellem bestyrelsen og de unge, nemlig seniorerne, i kredsen.

Udover at være seniorer og med i bestyrelsen, så er Freja leder ved Puslinge/Tumlinge.

Carina Frich Riber - kredsledelse

kredsledelsen@fdfsolbjerg.dk

Carina er i kredsledelsen sammen med Marie. Udover at være kredsleder, er Carina kursusansvarlig og pilteleder.

Marie Bay Mortensen

kredsledelsen@fdfsolbjerg.dk

Marie er i kredsledelsen sammen med Carina. Udover at være kredsleder, er Marie børneattestansvarlig.