General information til Årsmøde

FDF Solbjerg Årsmøde/Generalforsamling 2019
12. marts kl. 18.15
Kredshuset Kærgårdsvej 55B 8355 Solbjerg
Program:

18.15 Fællesspisning for alle fremmødte
19.00 Børneaktiviteter og Årsmøde
20.00 Tak for i dag

På årsmødet fortæller vi om året der gik, budget/regnskab og vores ønsker for fremtiden.
Derudover har vi valg til bestyrelsen. 2 fortsætter, 2 er på valg, og så ønsker vi os 2 nye medlemmer. Til bestyrelsen hører også repræsentant for kredsledelsen, lederne og for seniorerne (9.klasse-19 år).


Forældre skal tilmelde sig spisning enten på opslag i gangen i Kredshuset, eller på doodle-tilmeldingen https://doodle.com/poll/rqkdx2anipvzyp5v

Vi glæder os til at se jer

Dagsorden til Årsmøde

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Bestyrelsens og kredsledelsens beretning ved Formand Tina Stoltenborg og Kredsleder Pernille Bak Østergaard
 3. Regnskab 2018 og budget 2019 ved Kasserer Jens Frederiksen
 4. Forslag til godkendelse af hævekort til Djurslands Bank ved Kasserer Jens Frederiksen til brug for indkøb ved 55 Nord
 5. Valg til bestyrelsen

Der er valg af op til fire medlemmer til bestyrelsen i år

Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en 2-årig periode.

 • Tina Stoltenborg, Formand - ikke på valg
 • Anders Fornitz, Næstformand – ikke på valg
 • Karina Kalstrup Kirkegaard – på valg, genopstiller
 • Mette Andersen (Indsuppleret august 2018) - opstiller
 • ledig plads i bestyrelsen
 • ledig plads i bestyrelsen

Derudover består bestyrelsen af følgende medlemmer:

 • Pernille Bak Østergaard, Kredsleder
 • Andreas Mogensen, Lederrepræsentant
 • Nadia Aron Piilgaard, Seniorrepræsentant
 • Jens Frederiksen, Kasserer

 1. Valg af suppleanter

Der er pt. ingen suppleanter.

Kandidater til bestyrelsen der ikke bliver valgt, kan vælges som suppleanter.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Daniel Beyer
 • ledig plads som revisorsuppleant

 1. Eventuelt

FDF Solbjerg Bestyrelsens Opgaver.

Bestyrelsen i FDF Solbjerg har til opgave at bakke lederne op i arbejdet med børn og unge, sikre at kredsen arbejder ud fra FDF’s værdier og målsætninger og er med til at sikre indtægter til kredsen gennem diverse arrangementer som kalendersalg, udlejning og fondsansøgninger.

Der er en del opgaver bestyrelsen er fælles om, hvor det aftales fra gang til gang hvem der deltager, ligesom der til mange opgaver nedsættes udvalg. Men bestyrelsens opgaver er bl.a.:

 • Bestyrelsesmøde ca. 10 gange om året
 • Senior-Leder-Bestyrelses arrangement ca. 2 gange om året
 • Kredshuset
 • De grønne områder
 • Arbejdsdag
 • Børneattester
 • Kontakt til kommunen
 • Regnskab
 • Samarbejde med Solbjerg fællesråd
 • Samarbejde med Lions Solbjerg
 • Kanoudlejning
 • Solbjerg kalenderen
 • Kagens Dag
 • Andre indtægtsgivende arrangementer
 • Ansøgninger hos Fonde
 • PR: hjemmeside, Solbjerg Nu, Facebook
 • Shelters